150.000 

Baga cho Air Blade 125 với thiết kế khá đẹp mắt, để chở hàng, chở đồ, gác chân khá chắc chắn, tiện lợi ngoài ra còn giúp bảo về cho dàn áo xe không trầy.

Baga cho Air Blade 125 với thiết kế khá đẹp mắt, để chở hàng, chở đồ, gác chân khá chắc chắn, tiện lợi ngoài ra còn giúp bảo về cho dàn áo xe không trầy.

Baga cho air blade 125 - 1
Baga Air Blade 125

Baga cho air blade 125 - 2
Baga gắn lên xe Air Blade 2016

Mô tả

Baga cho Air Blade 125 với thiết kế khá đẹp mắt, để chở hàng, chở đồ, gác chân khá chắc chắn, tiện lợi ngoài ra còn giúp bảo về cho dàn áo xe không trầy.

Baga cho air blade 125 - 1
Baga Air Blade 125

Baga cho air blade 125 - 2
Baga gắn lên xe Air Blade 2016