Cảng sau Givi dành cho Honda AB

Cảng sau Givi dành cho Honda AB, khá thích hợp cho các chuyến đi xa, các bạn mê phượt dùng baga sau Honda AB để cố định đồ, balo, dụng cụ phượt …
Cảng sau Givi gắn vừa cho Honda Air Blade.