Chống đổ sau Biker dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn.
Gù Chống đổ sau Biker có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.
 

Chống đổ sau biker - 1
Chống đổ sau Biker

Chống đổ sau biker - 2
Chống đổ sau Biker lên xe Exciter

Chống đổ sau biker - 3
Chống đổ Biker trên xe Nouvo LX

Chống đổ sau biker - 4
Chống đổ sau Biker 

Chống đổ sau biker - 5
Chống đổ sau Biker 

Mô tả

Chống đổ sau Biker dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn.
Gù Chống đổ sau Biker có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.
 

Chống đổ sau biker - 1
Chống đổ sau Biker

Chống đổ sau biker - 2
Chống đổ sau Biker lên xe Exciter

Chống đổ sau biker - 3
Chống đổ Biker trên xe Nouvo LX

Chống đổ sau biker - 4
Chống đổ sau Biker 

Chống đổ sau biker - 5
Chống đổ sau Biker