280.000 

Chống đổ sau CNC kiểu mới dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn khỏi bị thiệt hại nặng sau khi va quẹt, té ngã, đặc biệt mẫu mới được thiết kế khá dày, chắc chắn. Ngoài ra có tác dụng làm đồ gác chân cho đỡ mỏi khi đi đường xa
Chống đổ sau CNC mẫu mới có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.

Chống đổ sau CNC kiểu mới dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn khỏi bị thiệt hại nặng sau khi va quẹt, té ngã, đặc biệt mẫu mới được thiết kế khá dày, chắc chắn. Ngoài ra có tác dụng làm đồ gác chân cho đỡ mỏi khi đi đường xa.
Chống đổ sau CNC mẫu mới có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.

Chống đổ sau cnc mẫu mới - 1
Chống đổ sau CNC mẫu mới rất dày và chắn chắn

Mô tả

Chống đổ sau CNC kiểu mới dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn khỏi bị thiệt hại nặng sau khi va quẹt, té ngã, đặc biệt mẫu mới được thiết kế khá dày, chắc chắn. Ngoài ra có tác dụng làm đồ gác chân cho đỡ mỏi khi đi đường xa.
Chống đổ sau CNC mẫu mới có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.

Chống đổ sau cnc mẫu mới - 1
Chống đổ sau CNC mẫu mới rất dày và chắn chắn