950.000 

Vỏ Dunlop 100/90-14 TT900A dành cho lốp sau các loại xe như Vario/Click 2018, PCX, SH Mode…hoặc xe Air Blade muốn đi bánh to.
Thương hiệu Dunlop chất lượng khá tốt, khả năng bám đường cao, an toàn khi vận hành.

Vỏ Dunlop 100/90-14 TT900A dành cho lốp sau các loại xe như Vario/Click 2018, PCX, SH Mode…hoặc xe Air Blade muốn đi bánh to.
Thương hiệu Dunlop chất lượng khá tốt, khả năng bám đường cao, an toàn khi vận hành.

Dunlop 10090-14 tt900a - 1
Vỏ xe Dunlop 100/90-14 TT900A

Mô tả

Vỏ Dunlop 100/90-14 TT900A dành cho lốp sau các loại xe như Vario/Click 2018, PCX, SH Mode…hoặc xe Air Blade muốn đi bánh to.
Thương hiệu Dunlop chất lượng khá tốt, khả năng bám đường cao, an toàn khi vận hành.

Dunlop 10090-14 tt900a - 1
Vỏ xe Dunlop 100/90-14 TT900A