950.000 

Vỏ Dunlop 100/90-14 TT900F dành cho lốp sau các loại xe như Vario/CLick 2018 PCX, SH Mode…hoặc xe Air Blade muốn đi bánh to.
Thương hiệu Dunlop chất lượng khá tốt, khả năng bám đường cao, an toàn khi vận hành.

Vỏ Dunlop 100/90-14 dành cho lốp sau các loại xe như PCX, SH Mode…hoặc xe Air Blade muốn đi bánh to.
Thương hiệu Dunlop chất lượng khá tốt, khả năng bám đường cao, an toàn khi vận hành.

Dunlop 10090-14 tt900f - 1
Dunlop 100/90-14 mã gai TT900F

Mô tả

Vỏ Dunlop 100/90-14 dành cho lốp sau các loại xe như PCX, SH Mode…hoặc xe Air Blade muốn đi bánh to.
Thương hiệu Dunlop chất lượng khá tốt, khả năng bám đường cao, an toàn khi vận hành.

Dunlop 10090-14 tt900f - 1
Dunlop 100/90-14 mã gai TT900F