500.000 

– Kính chiếu hậu Rizoma hình hột xoài có góc quan sát rộng cho bạn tầm nhìn tốt, rõ ràng hoạt động phía sau
– Kính hột xoài với chất liệu thủy tinh, kim loại nhôm CNC cao cấp, bền đẹp
– Kính chiếu hậu hột xoài gắn được cho tất cả các loại xe.

Kính chiếu hậu Rizoma hình hột xoài có góc quan sát rộng cho bạn tầm nhìn tốt, rõ ràng hoạt động phía sau.
Kính hột xoài Rizoma với chất liệu thủy tinh, kim loại nhôm CNC cao cấp, bền đẹp.
Kính chiếu hậu hột xoài gắn được cho tất cả các loại xe.

 

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 1
Kính chiếu hậu Rizoma kiểu dáng hột xoài.

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 2
Kính chiếu hậu Rizoma gắn lên xe Click/Vario

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 3
Kính chiếu hậu hột xoài lên nguyên cặp khá đẹp

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 4
Kính chiếu hậu hột xoài lên PCX

 

Mô tả

Kính chiếu hậu Rizoma hình hột xoài có góc quan sát rộng cho bạn tầm nhìn tốt, rõ ràng hoạt động phía sau.
Kính hột xoài Rizoma với chất liệu thủy tinh, kim loại nhôm CNC cao cấp, bền đẹp.
Kính chiếu hậu hột xoài gắn được cho tất cả các loại xe.

 

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 1
Kính chiếu hậu Rizoma kiểu dáng hột xoài.

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 2
Kính chiếu hậu Rizoma gắn lên xe Click/Vario

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 3
Kính chiếu hậu hột xoài lên nguyên cặp khá đẹp

Kính chiếu hậu rizoma hột xoài - 4
Kính chiếu hậu hột xoài lên PCX