Liên hệ

Lọc gió BMC (chính hãng) dành cho Yamaha NVX, đây là lọc gió vĩnh viễn khi bám bẩn có thể vệ sinh rồi sử dụng lại, giúp lấy gió tốt hơn, tăng mã lực so với lọc zin, lọc sạch 99% bụi bẩn khi gió hút vào pô air.
Lọc gió BMC được sản xuất tại Italy.

Lọc gió BMC (chính hãng) dành cho Yamaha NVX, đây là lọc gió vĩnh viễn khi bám bẩn có thể vệ sinh rồi sử dụng lại, giúp  lấy gió tốt hơn, tăng mã lực so với lọc zin, lọc sạch 99% bụi bẩn khi gió hút vào pô air. 

Lọc gió BMC cho NVX được sản xuất tại Italy.
 

Lọc gió bmc chính hãng cho yamaha nvx - 1
Lọc gió BMC chính hãng dành cho Yamaha NVX

Lọc gió bmc chính hãng cho yamaha nvx - 2
Lọc gió BMC chính hãng dành cho Yamaha NVX

Mô tả

Lọc gió BMC (chính hãng) dành cho Yamaha NVX, đây là lọc gió vĩnh viễn khi bám bẩn có thể vệ sinh rồi sử dụng lại, giúp  lấy gió tốt hơn, tăng mã lực so với lọc zin, lọc sạch 99% bụi bẩn khi gió hút vào pô air. 

Lọc gió BMC cho NVX được sản xuất tại Italy.
 

Lọc gió bmc chính hãng cho yamaha nvx - 1
Lọc gió BMC chính hãng dành cho Yamaha NVX

Lọc gió bmc chính hãng cho yamaha nvx - 2
Lọc gió BMC chính hãng dành cho Yamaha NVX