1.400.000 

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm TH Racing lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.
Mâm TH Racing 5 cây có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future, Sirius, Jupiter, Exciter 135 đời đầu với 2 màu đen và đồng.

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm TH Racing lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future,…

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING có 2 màu : Đen và Đồng.

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING
Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING 1Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 3
Wave Alpha lên mâm TH RACING 5 cây 2 thắng đùmMâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 4
Mâm 5 cây TH RACING lên Sirius thắng đĩa

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 5
Mâm TH RACING 5 cây cho Future 125 thắng đĩa trước

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 6
Wave RS lên mâm TH RACING 5 cây 1 thắng đĩa cùng cặp vỏ không ruột Maxxis

Mô tả

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm TH Racing lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future,…

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING có 2 màu : Đen và Đồng.

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING
Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING 2Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 3
Wave Alpha lên mâm TH RACING 5 cây 2 thắng đùmMâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 4
Mâm 5 cây TH RACING lên Sirius thắng đĩa

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 5
Mâm TH RACING 5 cây cho Future 125 thắng đĩa trước

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 6
Wave RS lên mâm TH RACING 5 cây 1 thắng đĩa cùng cặp vỏ không ruột Maxxis