Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING

Mâm 5 cây cho Wave, Dream, Future TH RACING dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm TH Racing lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.
Mâm TH Racing 5 cây có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future, Sirius, Jupiter, Exciter 135 đời đầu với 2 màu đen và đồng.