Liên hệ

Mâm R3 thương hiệu CNCracing dành cho Exciter 150. Thiết kế ấn tượng lấy ý tưởng từ xe Sportbike R3 của Yamaha. Mâm được gia công tinh xảo, chất lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Mâm R3 gắn được Exciter 150 mà không cần chế cháo.

Mâm R3 thương hiệu CNCracing dành cho Exciter 150 với thiết kế ấn tượng lấy ý tưởng từ xe Sportbike R3 của Yamaha. Mâm R3 Exciter 150 được gia công tinh xảo, chất lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Mâm R3 gắn được Exciter 150 mà không cần chế cháo.

Mâm r3 cho exciter 150 - 1
Mâm R3 dành cho Exciter 150

Mâm r3 cho exciter 150 - 2
Exciter 150 lên mâm R3 màu bạc

Mô tả

Mâm R3 thương hiệu CNCracing dành cho Exciter 150 với thiết kế ấn tượng lấy ý tưởng từ xe Sportbike R3 của Yamaha. Mâm R3 Exciter 150 được gia công tinh xảo, chất lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Mâm R3 gắn được Exciter 150 mà không cần chế cháo.

Mâm r3 cho exciter 150 - 1
Mâm R3 dành cho Exciter 150

Mâm r3 cho exciter 150 - 2
Exciter 150 lên mâm R3 màu bạc