Liên hệ

Mâm RCB chính hãng 5 cây dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm racing boy lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.
Mâm Racingboy 5 cây có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future, Sirius, Jupiter, Exciter 135 đời đầu với 2 màu đen và đồng.

Mâm RCB chính hãng 5 cây dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm racing boy lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.

Mâm RCB 5 cây có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future, Sirius, Jupiter, Exciter 135 đời đầu (2006 – 2010)
Mâm RacingBoy 5 cây chính hãng có 2 màu : Đen và Đồng.
 

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 1
Mâm 5 cây chính hãng RCB

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 2
Mâm rcb 5 cây cho Blade

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 3
Wave Alpha lên mâm Racing Boy 5 cây 2 thắng đùm

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 4
Mâm 5 cây Racingboy lên Sirius thắng đĩa

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 5
Mâm RCB 5 cây cho Future 125 thắng đĩa trước

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 6
Wave RS lên mâm RCB 5 cây 1 thắng đĩa cùng cặp vỏ không ruột Maxxis

Mô tả

Mâm RCB chính hãng 5 cây dành cho các loại xe số vành 17 inch, thiết kế khí động học, thể thao mạnh mẽ. Khi gắn mâm racing boy lên xe làm cho xe đi đầm hơn, an toàn hơn.

Mâm RCB 5 cây có đầy đủ phiên bản: 2 thắng đùm, 1 đĩa 1 đùm gắn cho tất cả loại xe như: Wave, Dream, Future, Sirius, Jupiter, Exciter 135 đời đầu (2006 – 2010)
Mâm RacingBoy 5 cây chính hãng có 2 màu : Đen và Đồng.
 

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 1
Mâm 5 cây chính hãng RCB

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 2
Mâm rcb 5 cây cho Blade

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 3
Wave Alpha lên mâm Racing Boy 5 cây 2 thắng đùm

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 4
Mâm 5 cây Racingboy lên Sirius thắng đĩa

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 5
Mâm RCB 5 cây cho Future 125 thắng đĩa trước

Mâm rcb chính hãng cho wave dream future sirius jupiter exciter 135 đời đầu - 6
Wave RS lên mâm RCB 5 cây 1 thắng đĩa cùng cặp vỏ không ruột Maxxis