650.000 

Xuất xứ: Faito Racing (Philippines), Inc. Made in Malaysia
Tăng khả năng đánh lửa mạnh hơn, đốt sạch nhiên liệu hơn, xe mạnh hơn ở mọi vòng tua máy
Loại xe áp dụng: Tất cả xe dùng bình xăng con

Xuất xứ: Faito Racing (Philippines), Inc, Made In Malaysia
Tăng khả năng đánh lửa mạnh hơn, đốt sạch nhiên liệu hơn, xe mạnh hơn ở mọi vòng tua máy
Loại xe áp dụng: Tất cả xe dùng bình xăng con. Honda Yamaha Suzuki Sym Wave 100/110/RSX Dream Exciter 135 Sirius Jupiter Hayate 125 Axelo 125 Raider 150 Galaxy Sport Nouvo LX 135 Future Dylan FX 125 

 

Mobin sườn faito 7400 - 1

Mobin sườn Faito 7400 dành cho các dòng xe xăng cơ (không Fi)

Video review mobin sườn Faito 7400

Mô tả

Xuất xứ: Faito Racing (Philippines), Inc, Made In Malaysia
Tăng khả năng đánh lửa mạnh hơn, đốt sạch nhiên liệu hơn, xe mạnh hơn ở mọi vòng tua máy
Loại xe áp dụng: Tất cả xe dùng bình xăng con. Honda Yamaha Suzuki Sym Wave 100/110/RSX Dream Exciter 135 Sirius Jupiter Hayate 125 Axelo 125 Raider 150 Galaxy Sport Nouvo LX 135 Future Dylan FX 125 

 

Mobin sườn faito 7400 - 1

Mobin sườn Faito 7400 dành cho các dòng xe xăng cơ (không Fi)

Video review mobin sườn Faito 7400