Liên hệ

Móc treo đồ đa năng kết hợp đế đựng bình nước chính hãng Zhi.Pat. Gắn như zin rất dễ dàng, đẹp hơn, tiện dụng hơn.
Móc treo đồ đa năng gắn được các loại xe: SH, Dylan, PS, SH Mode, Lead mới….

Móc treo đồ đa năng kết hợp đế đựng bình nước chính hãng Zhi.Pat. Gắn như zin rất dễ dàng, đẹp hơn, tiện dụng hơn.
Móc treo đồ đa năng Zhipat gắn được các loại xe: SH, Dylan, PS, SH Mode, Lead mới….

 

Móc treo đồ đa năng zhipat - 1
Móc treo đồ đa năng ZHIPAT

Móc treo đồ đa năng zhipat - 2
Móc treo đồ đa năng có thể để được lon, chai nước khá tiện dụng.

Móc treo đồ đa năng zhipat - 3
Khi không có để chai nước có thể gập lại làm móc treo bình thường dễ dàng

Mô tả

Móc treo đồ đa năng kết hợp đế đựng bình nước chính hãng Zhi.Pat. Gắn như zin rất dễ dàng, đẹp hơn, tiện dụng hơn.
Móc treo đồ đa năng Zhipat gắn được các loại xe: SH, Dylan, PS, SH Mode, Lead mới….

 

Móc treo đồ đa năng zhipat - 1
Móc treo đồ đa năng ZHIPAT

Móc treo đồ đa năng zhipat - 2
Móc treo đồ đa năng có thể để được lon, chai nước khá tiện dụng.

Móc treo đồ đa năng zhipat - 3
Khi không có để chai nước có thể gập lại làm móc treo bình thường dễ dàng