360.000 

Trọn bộ nhông sên đĩa DID Thái dành cho Exciter 135 với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin.
Nhông sên dĩa Exciter 135, màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái dành cho Exciter 135, với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin.
Nhông sên dĩa Exciter 135,  màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 135 - 1
Bộ nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 135

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 135 - 2
Bộ nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 135

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 135 - 3
Bộ nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 135

Mô tả

Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái dành cho Exciter 135, với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin.
Nhông sên dĩa Exciter 135,  màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 135 - 1
Bộ nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 135

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 135 - 2
Bộ nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 135

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 135 - 3
Bộ nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 135