460.000 

Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái dành cho Exciter 150, FZ150i với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin.
Nhông sên dĩa Exciter 150, Fz150i màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái (có luôn vành chống trượt sên) dành cho Exciter 150, FZ150i với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin, Nhông sên dĩa Exciter 150, Fz150i màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 150 fz150i - 1
Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái cho Exciter 150, FZ150i

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 150 fz150i - 2
Bộ DID Thái lên Yamaha Exciter 150

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 150 fz150i - 3
Nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 150

Mô tả

Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái (có luôn vành chống trượt sên) dành cho Exciter 150, FZ150i với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin, Nhông sên dĩa Exciter 150, Fz150i màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 150 fz150i - 1
Trọn bộ nhông sên dĩa DID Thái cho Exciter 150, FZ150i

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 150 fz150i - 2
Bộ DID Thái lên Yamaha Exciter 150

Nhông sên dĩa did vàng cho exciter 150 fz150i - 3
Nhông sên dĩa DID vàng cho Exciter 150