Nhông sên dĩaNSD Axelo

Nhông sên dĩaNSD CBR150

Nhông sên dĩaNSD Dream

Nhông sên dĩaNSD Exciter 135

Nhông sên dĩaNSD Exciter 150

Nhông sên dĩaNSD Future

Nhông sên dĩaNSD FZ150i

Nhông sên dĩaNSD Jupiter

Nhông sên dĩaNSD Raider

Nhông sên dĩaNSD Satria

Nhông sên dĩaNSD Sirius

Nhông sên dĩaNSD Sonic

Nhông sên dĩaNSD Wave

Nhông sên dĩaNSD Winner

NHÔNG SÊN DĨA WINNER

Thông số nhông sên dĩa Winner 150, Winner X mới chính hãng :
– Đĩa tải sau 44 răng
– Nhông tải trước 15 răng