Liên hệ

Nhớt Speed Master Scooter 5W40 là dầu nhớt chuyên dụng cho tất cả dòng xe tay ga. Nó được thiết kế để mang lại khả năng tăng tốc một cách dễ chịu khi đi xe với nhiều lần mở và đóng chân ga hoặc lặp lại việc mở chân ga từ 50% đến 100%.
SPEED MASTER thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng cho Ô TÔ thường được sử dụng cho những cuộc đua xe F1, siêu xe FERRARI… sau đó họ đã điều chỉnh phân khúc dành cho xe máy PKL và PKN.
Nhớt Speed Master Scooter 5W40 sản xuất tại Nhật Bản.

Nhớt Speed Master Scooter 5W40 là dầu nhớt chuyên dụng cho tất cả dòng xe tay ga. Nó được thiết kế để mang lại khả năng tăng tốc một cách dễ chịu khi đi xe với nhiều lần mở và đóng chân ga hoặc lặp lại việc mở chân ga từ 50% đến 100%.
SPEED MASTER thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng cho Ô TÔ thường được sử dụng cho những cuộc đua xe F1, siêu xe FERRARI… sau đó họ đã điều chỉnh phân khúc dành cho xe máy PKL và PKN.
Nhớt Speed Master Scooter 5W40 sản xuất tại Nhật Bản.

Thông số kỹ thuật: đầu tổng hợp hoàn toàn

  • Tiêu chuẩn SAE 5W40
  • Dung tích: 1 lít
  • Tiêu chuẩn JASO MB – API SM.
Nhớt speed master scooter 5w40 - 1

Nhớt speed master scooter 5w40 - 2
Nhớt Speed Master Scooter 5W40

Mô tả

Nhớt Speed Master Scooter 5W40 là dầu nhớt chuyên dụng cho tất cả dòng xe tay ga. Nó được thiết kế để mang lại khả năng tăng tốc một cách dễ chịu khi đi xe với nhiều lần mở và đóng chân ga hoặc lặp lại việc mở chân ga từ 50% đến 100%.
SPEED MASTER thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng cho Ô TÔ thường được sử dụng cho những cuộc đua xe F1, siêu xe FERRARI… sau đó họ đã điều chỉnh phân khúc dành cho xe máy PKL và PKN.
Nhớt Speed Master Scooter 5W40 sản xuất tại Nhật Bản.

Thông số kỹ thuật: đầu tổng hợp hoàn toàn

  • Tiêu chuẩn SAE 5W40
  • Dung tích: 1 lít
  • Tiêu chuẩn JASO MB – API SM.
Nhớt speed master scooter 5w40 - 1

Nhớt speed master scooter 5w40 - 2
Nhớt Speed Master Scooter 5W40