1.800.000 

Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Wave, Dream, Future, Axelo…mẫu mới 2018 có bình dầu nằm trên, giúp xe vận hành êm ái và có tính thẩm mỹ khá cao.
Phuộc RCB EB-2 bình dầu cho Wave, Dream, Future, Axelo…có thể tăng chỉnh loxo phù hợp cho mọi địa hình.
Phuộc RCB bình dầu EB-2 cho Wave, Dream, Future, Axelo… thiết kế sang trọng, lạ mắt, bền bỉ, tính năng giảm xóc vô cùng đa dạng, chắc chắn.
Chiều cao phuộc 335mm bằng zin. Bảo hành : 12 tháng chính hãng RCB.

Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Wave, Dream, Future, Axelo…mẫu mới 2018 có bình dầu nằm trên, giúp xe vận hành êm ái và có tính thẩm mỹ khá 
Phuộc RCB EB-2 bình dầu cho Wave, Dream, Future, Axelo…có thể tăng chỉnh loxo phù hợp cho mọi địa hình.
Phuộc bình dầu RacingBoy EB-2 cho Wave, Dream, Future, Axelo… thiết kế sang trọng, lạ mắt, bền bỉ, tính năng giảm xóc vô cùng đa dạng, chắc chắn.
Bảo hành : 12 tháng chính hãng RCB.

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 1
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Wave, Dream, Future, Axelo…

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 2
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Axelo

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 3
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Axelo…

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 4
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng lên Wave

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 5
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng lên Future

 

Mô tả

Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Wave, Dream, Future, Axelo…mẫu mới 2018 có bình dầu nằm trên, giúp xe vận hành êm ái và có tính thẩm mỹ khá 
Phuộc RCB EB-2 bình dầu cho Wave, Dream, Future, Axelo…có thể tăng chỉnh loxo phù hợp cho mọi địa hình.
Phuộc bình dầu RacingBoy EB-2 cho Wave, Dream, Future, Axelo… thiết kế sang trọng, lạ mắt, bền bỉ, tính năng giảm xóc vô cùng đa dạng, chắc chắn.
Bảo hành : 12 tháng chính hãng RCB.

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 1
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Wave, Dream, Future, Axelo…

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 2
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Axelo

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 3
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng cho Axelo…

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 4
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng lên Wave

Phuộc rcb eb-2 bình dầu cho wave dream future axelo - 5
Phuộc RCB EB-2 bình dầu chính hãng lên Future