70.000 

Ruột xe máy Maxxis 2.75-17 tương đương với bánh sau 80/90-17 hoặc 90/90-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream, Future, Axelo, Exciter, raider… ruột xe máy Maxxis hiện đang là sự lựa chọn khá tốt.

Ruột xe máy Maxxis 2.75-17 tương đương với bánh sau 80/90-17 hoặc 90/90-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream, Future, Axelo, Exciter, raider… ruột xe máy Maxxis hiện đang là sự lựa chọn khá tốt.

Ruột xe máy maxxis 275-17 - 1
Ruột xe máy Maxxis 2.75-17

Mô tả

Ruột xe máy Maxxis 2.75-17 tương đương với bánh sau 80/90-17 hoặc 90/90-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream, Future, Axelo, Exciter, raider… ruột xe máy Maxxis hiện đang là sự lựa chọn khá tốt.

Ruột xe máy maxxis 275-17 - 1
Ruột xe máy Maxxis 2.75-17