695.000 

Vỏ Maxxis 120/70-11 bánh sau dành cho Vespa Primavera. Thương hiệu đã quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam, vỏ Maxxis bám đường khá tốt, an toàn khi lưu thông trên các cung đường xấu, trơn trượt và quan trọng là Vỏ Maxxis có giá cả khá mềm so với các thương hiệu khác.

Vỏ Maxxis 120/70-11 bánh sau dành cho Vespa Primavera. Thương hiệu đã quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam, vỏ Maxxis bám đường khá tốt, an toàn khi lưu thông trên các cung đường xấu, trơn trượt và quan trọng là Vỏ Maxxis có giá cả khá mềm so với các thương hiệu khác.

Vỏ maxxis 12070-11 gai m6017 - 1
Vỏ Maxxis 120/70-11 bánh sau cho Vespa PrimaveraVỏ maxxis 12070-11 gai m6017 - 2
Vỏ Maxxis 120/70-11 gắn lên xe Vespa

Mô tả

Vỏ Maxxis 120/70-11 bánh sau dành cho Vespa Primavera. Thương hiệu đã quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam, vỏ Maxxis bám đường khá tốt, an toàn khi lưu thông trên các cung đường xấu, trơn trượt và quan trọng là Vỏ Maxxis có giá cả khá mềm so với các thương hiệu khác.

Vỏ maxxis 12070-11 gai m6017 - 1
Vỏ Maxxis 120/70-11 bánh sau cho Vespa PrimaveraVỏ maxxis 12070-11 gai m6017 - 2
Vỏ Maxxis 120/70-11 gắn lên xe Vespa