440.000 

Vỏ Maxxis 90/90-14 với gai kim cương 3D đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp.
Vỏ Maxxis 90/90-14 gắn vừa cho Honda Click, AB, Vision, Mio, Luvias, PCX…

Vỏ Maxxis 90/90-14 với gai kim cương 3D đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp với người tiêu dùng.
Vỏ xe Maxxis 90/90-14 gắn vừa cho Honda Click, AB, Vision, Mio, Luvias, PCX…

Vỏ maxxis 9090-14 3d - 1
Vỏ Maxxis 90/90-14 gai kim cương 3D

Vỏ maxxis 9090-14 3d - 2
Maxxis 90/90-14 gắn xe AB125

Mô tả

Vỏ Maxxis 90/90-14 với gai kim cương 3D đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp với người tiêu dùng.
Vỏ xe Maxxis 90/90-14 gắn vừa cho Honda Click, AB, Vision, Mio, Luvias, PCX…

Vỏ maxxis 9090-14 3d - 1
Vỏ Maxxis 90/90-14 gai kim cương 3D

Vỏ maxxis 9090-14 3d - 2
Maxxis 90/90-14 gắn xe AB125