980.000 

Metzeler 100/80-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.
METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Metzeler 100/80-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như Exicter 135, WInner, Sonic, Satria…

Vỏ Metzeler 100/80-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.

Vỏ METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Metzeler 100/80-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như Exicter 135, WInner, Sonic, Satria…

Vỏ Metzeler 100/80-17 1
Vỏ Metzeler 100/80-17

Vỏ Metzeler 100/80-17 gắn bánh sau Winner
Mô tả

Vỏ Metzeler 100/80-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.

Vỏ METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Metzeler 100/80-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như Exicter 135, WInner, Sonic, Satria…

Vỏ Metzeler 100/80-17 2
Vỏ Metzeler 100/80-17

Vỏ Metzeler 100/80-17 gắn bánh sau Winner