594.000 

Vỏ xe Michelin City Grip 90/90-12 rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, được sản xuất tại Châu Âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
Vỏ Michelin City Grip với thương hiệu hàng đầu, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
Vỏ Michelin City grip 90/90-12 gắn được trên bánh trước xe Lead, SCR, Nozza, Acruzo…

Vỏ xe Michelin City Grip 90/90-12 rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, được sản xuất tại Châu Âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
Vỏ Michelin City Grip với thương hiệu hàng đầu, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
Vỏ Michelin City grip 90/90-12 gắn được trên bánh trước xe Lead, SCR, Nozza, Acruzo…

Vỏ michelin city grip 9090-12 - 1
Vỏ xe Michelin City Grip 90/90-12

Vỏ michelin city grip 9090-12 - 2
Vỏ Michelin City Grip 90/90-12 gắn lên xe Lead

Vỏ michelin city grip 9090-12 - 3
Vỏ Michelin City Grip 90/90-12 gắn lên xe Lead

 

Mô tả

Vỏ xe Michelin City Grip 90/90-12 rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, được sản xuất tại Châu Âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
Vỏ Michelin City Grip với thương hiệu hàng đầu, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
Vỏ Michelin City grip 90/90-12 gắn được trên bánh trước xe Lead, SCR, Nozza, Acruzo…

Vỏ michelin city grip 9090-12 - 1
Vỏ xe Michelin City Grip 90/90-12

Vỏ michelin city grip 9090-12 - 2
Vỏ Michelin City Grip 90/90-12 gắn lên xe Lead

Vỏ michelin city grip 9090-12 - 3
Vỏ Michelin City Grip 90/90-12 gắn lên xe Lead