Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 110/70-17 Angel City, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn được cho bánh sau Exciter 150, Exciter 135, Winner, FZ…

Vỏ xe Pirelli 110/70-17 Angel City, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.

Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn được cho bánh sau Exciter 150, Exciter 135, Winner, FZ

Vỏ pirelli 11070-17 angel city - 1
Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn lên xe TFX

Vỏ pirelli 11070-17 angel city - 2
Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn bánh sau Winner

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 110/70-17 Angel City, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.

Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn được cho bánh sau Exciter 150, Exciter 135, Winner, FZ

Vỏ pirelli 11070-17 angel city - 1
Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn lên xe TFX

Vỏ pirelli 11070-17 angel city - 2
Vỏ Pirelli 110/70-17 gắn bánh sau Winner