350.000 

Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe. Với ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam
Xinhan Spirit Beast L19 có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe. Với ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam.
Xi nhan Spirit Beast L19 có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 2
Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng lên EX150

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 3

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 4

 

Mô tả

Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe. Với ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam.
Xi nhan Spirit Beast L19 có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 2
Xinhan Spirit Beast L19 hàng chính hãng lên EX150

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 3

Xinhan spirit beast l19 chính hãng - 4