190.000 

Baga 10 ly tĩnh điện đen cho Winner x cực chất, độ dày được đảm bảo khá chắc chắn, có thể treo móc đồ thoải mái đồng thời chở hàng cho đỡ trày xe, màu đen tĩnh điện giúp xe cứng cáp và tính thẩm mỹ cao.
Baga 10 ly tĩnh điện gắn vừa khít cho Winner X.

Baga 10 ly tĩnh điện đen cho Winner x cực chất, độ dày được đảm bảo khá chắc chắn, có thể treo móc đồ thoải mái đồng thời chở hàng cho đỡ trày xe, màu đen tĩnh điện giúp xe cứng cáp và tính thẩm mỹ cao.
Baga 10 ly tĩnh điện gắn vừa khít cho Winner X.

Baga 10ly tĩnh điện cho winner x - 1
Baga 10 ly tĩnh điện dành cho 
Winner X 
Baga 10ly tĩnh điện cho winner x - 2
Baga 10ly tĩnh điện gắn lên Winner X

Mô tả

Baga 10 ly tĩnh điện đen cho Winner x cực chất, độ dày được đảm bảo khá chắc chắn, có thể treo móc đồ thoải mái đồng thời chở hàng cho đỡ trày xe, màu đen tĩnh điện giúp xe cứng cáp và tính thẩm mỹ cao.
Baga 10 ly tĩnh điện gắn vừa khít cho Winner X.

Baga 10ly tĩnh điện cho winner x - 1
Baga 10 ly tĩnh điện dành cho 
Winner X 
Baga 10ly tĩnh điện cho winner x - 2
Baga 10ly tĩnh điện gắn lên Winner X