Liên hệ

Bao tay Givi TG10NR hàng chính hãng Givi, thiết kế đến từ Italy đậm chất thể thao khi gắn lên xe, cao su lúc nào cũng êm, bền chịu được nhiệt độ khá cao ở các nước nhiệt đới.
Bao tay Givi TG10NR có tính năng nâng cao: Có khả năng chống nước, chống bị nấm mốc và không có mùi hôi.
Bao tay Givi TG10NR có thể gắn tất cả các loại xe.

Bao tay Givi TG10NR hàng chính hãng Givi, thiết kế đến từ Italy đậm chất thể thao khi gắn lên xe, cao su lúc nào cũng êm, bền chịu được nhiệt độ khá cao ở các nước nhiệt đới.
Bao tay Givi TG10NR có tính năng nâng cao: Có khả năng chống nước, chống bị nấm mốc và không có mùi hôi.

Bao tay Givi TG10NR có thể gắn tất cả các loại xe.
 

Bao tay givi tg10nr chính hãng - 1
Bao tay Givi TG10NR

Bao tay givi tg10nr chính hãng - 2
Bao tay Givi TG10NR gắn lên xe Vario

Bao tay givi tg10nr chính hãng - 3
Bao tay Givi TG10NR gắn lên xe Winner 150

Mô tả

Bao tay Givi TG10NR hàng chính hãng Givi, thiết kế đến từ Italy đậm chất thể thao khi gắn lên xe, cao su lúc nào cũng êm, bền chịu được nhiệt độ khá cao ở các nước nhiệt đới.
Bao tay Givi TG10NR có tính năng nâng cao: Có khả năng chống nước, chống bị nấm mốc và không có mùi hôi.

Bao tay Givi TG10NR có thể gắn tất cả các loại xe.
 

Bao tay givi tg10nr chính hãng - 1
Bao tay Givi TG10NR

Bao tay givi tg10nr chính hãng - 2
Bao tay Givi TG10NR gắn lên xe Vario

Bao tay givi tg10nr chính hãng - 3
Bao tay Givi TG10NR gắn lên xe Winner 150