Bố thắng đĩa (phanh đĩa) xe EXCITER 135 (bố thắng trước) , LUVIAS, MIO, NOUVO LX, NOZZA, SIRIUS FI, SIRIUS R, TAURUS 135

Bố thắng đĩa (phanh đĩa) YA002 – Được sản xuất và đóng gói theo quy chuẩn ISO 9001, TS 16949 tại công ty TNHH Jaan-E (là công ty thuộc Tập Đoàn Elig chuyên sản xuất và cung cấp trong lĩnh vực ngành hàng phụ tùng và phụ kiện xe ô tô, xe máy, xe sport, xe đạp…chính thức tại Việt Nam).