Bố thắng đùm (phanh cơ) xe KYMCO cc:100/125, CANDY, JOCKEY

Bố thắng đùm (phanh cơ) SCM-H07 – Được sản xuất và đóng gói theo quy chuẩn ISO 9001, TS 16949 tại công ty TNHH Jaan-E (là công ty thuộc Tập Đoàn Elig chuyên sản xuất và cung cấp trong lĩnh vực ngành hàng phụ tùng và phụ kiện xe ô tô, xe máy, xe sport, xe đạp…chính thức tại Việt Nam).