265.000 

Bugi NGK Iridium CR6HIX có khả năng đánh lửa cực kì tốt nhờ đầu bugi đánh lửa cực kì nhỏ, giúp đốt cháy nhiên liệu triệt để, gia tăng sức mạnh cho động cơ, tăng tốc nhanh và mạnh mẽ. Bugi NGK Iridium được làm từ kim loại quý Iridium, bền gấp 6 lần so với Platium (tức là bugi bạch kim)
Bugi NGK Iridium khuyến cáo sử dụng được 50.000km, được sản xuất tại Nhật Bản
Bugi NGK Iridium CR6HIX chân ngắn dành cho Wave, Dream, Axelo…

Bugi NGK Iridium CR6HIX có khả năng đánh lửa cực kì tốt nhờ đầu bugi đánh lửa cực kì nhỏ, giúp đốt cháy nhiên liệu triệt để, gia tăng sức mạnh cho động cơ, tăng tốc nhanh và mạnh mẽ. Bugi NGK Iridium được làm từ kim loại quý Iridium, bền gấp 6 lần so với Platium (tức là bugi bạch kim)

Bugi NGK Iridium khuyến cáo sử dụng được 50.000km, được sản xuất tại Nhật Bản.

Bugi NGK Iridium CR6HIX chân ngắn dành cho Wave, Dream, Axelo..

Bugi ngk iridium cr6hix chân ngắn dành cho wave dream axelo - 1
Bugi NGK Iridium CR6HIX chân ngắn dành cho Wave, Dream, Axelo

Mô tả

Bugi NGK Iridium CR6HIX có khả năng đánh lửa cực kì tốt nhờ đầu bugi đánh lửa cực kì nhỏ, giúp đốt cháy nhiên liệu triệt để, gia tăng sức mạnh cho động cơ, tăng tốc nhanh và mạnh mẽ. Bugi NGK Iridium được làm từ kim loại quý Iridium, bền gấp 6 lần so với Platium (tức là bugi bạch kim)

Bugi NGK Iridium khuyến cáo sử dụng được 50.000km, được sản xuất tại Nhật Bản.

Bugi NGK Iridium CR6HIX chân ngắn dành cho Wave, Dream, Axelo..

Bugi ngk iridium cr6hix chân ngắn dành cho wave dream axelo - 1
Bugi NGK Iridium CR6HIX chân ngắn dành cho Wave, Dream, Axelo