Dây curoa Nozza, Spacy 100, Piagio Zip100, SYM Enjoy 125

Bạn có tưởng tượng rằng vào một ngày đẹp trời, khi đang di chuyển xế yêu của mình trên đường dây curoa đột nhiên bị đứt làm xe ngưng hoạt động. Lúc đó, bạn thật vất vả và không biết phải làm sao? Dây curoa Nozza, Spacy 100, Piagio Zip100, SYM Enjoy 125 sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất cho bạn.