270.000 

Đĩa sau Galfer Size zin, dành cho dòng xe YAMAHA Exciter 135

Đĩa sau Galfer Size zin, dành cho dòng xe YAMAHA  Exciter 135
Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 1Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 2Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 3Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 4Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 5Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 5Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 7
Mô tả

Đĩa sau Galfer Size zin, dành cho dòng xe YAMAHA  Exciter 135
Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 1Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 2Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 3Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 4Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 5Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 5Đĩa sau galfer size zin yamaha exciter 135 - 7