Ốc biker đầu lồi

Ốc biker đầu lồi gắn cho các loại xe, trang trí gù bao tay hoặc các vị trí khác trên xe