Ốc che lỗ kính CNC, mẫu mã mới cực độc đáo, món đồ tráng trí cực tốt để che khuyết điểm khi xe không gắn kính.

Ốc CNC che lỗ kính gắn vừa tất cả các loại xe.
 

Ốc kính cnc - 1
Ốc che lỗ kính CNC

Ốc kính cnc - 2

Ốc kính cnc - 3
Ốc che lỗ kính CNC lên Vario

 

Mô tả

Ốc che lỗ kính CNC, mẫu mã mới cực độc đáo, món đồ tráng trí cực tốt để che khuyết điểm khi xe không gắn kính.

Ốc CNC che lỗ kính gắn vừa tất cả các loại xe.
 

Ốc kính cnc - 1
Ốc che lỗ kính CNC

Ốc kính cnc - 2

Ốc kính cnc - 3
Ốc che lỗ kính CNC lên Vario