2.500.000 

Phuộc RCB Db-2 Line chính hãng mẫu mới nhất dành cho Exciter 135 có bình dầu rất đẹp
Phuộc RCB DB-2 Series cho Exciter 135 có nút tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho mọi cung đường và đồng thời trên bình dầu cũng có nút tăng chỉnh độ đàn hồi lại của phuộc, tạo cảm giác khá êm ái.
Phuộc RacingBoy bình dầu cho Exciter 135 được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Phuộc RCB Db-2 Line chính hãng mẫu mới nhất dành cho Exciter 135 có bình dầu rất đẹp, chiều cao 203mm bằng phuộc zin.

Phuộc RCB DB-2 Series cho Exciter 135 có nút tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho mọi cung đường và đồng thời trên bình dầu cũng có nút tăng chỉnh độ đàn hồi lại của phuộc, tạo cảm giác khá êm ái.
Phuộc RacingBoy bình dầu cho Exciter 135 được bảo hành chính hãng 12 tháng.
 

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu cho exciter 135 - 1
Phuộc bình dầu cho Exciter 135 chính hãng Racingboy

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu cho exciter 135 - 2
Phuộc bình dầu cho Exciter 135 chính hãng Racingboy

Mô tả

Phuộc RCB Db-2 Line chính hãng mẫu mới nhất dành cho Exciter 135 có bình dầu rất đẹp, chiều cao 203mm bằng phuộc zin.

Phuộc RCB DB-2 Series cho Exciter 135 có nút tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho mọi cung đường và đồng thời trên bình dầu cũng có nút tăng chỉnh độ đàn hồi lại của phuộc, tạo cảm giác khá êm ái.
Phuộc RacingBoy bình dầu cho Exciter 135 được bảo hành chính hãng 12 tháng.
 

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu cho exciter 135 - 1
Phuộc bình dầu cho Exciter 135 chính hãng Racingboy

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu cho exciter 135 - 2
Phuộc bình dầu cho Exciter 135 chính hãng Racingboy