55.000 

Ruột xe máy ChengShin 2.25-17 tương đương với bánh trước 60/90-17 hoặc 60/100-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream mẫu cũ.

Ruột xe máy ChengShin 2.25-17 tương đương với bánh trước 60/90-17 hoặc 60/100-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream mẫu cũ.

Ruột xe máy chengshin 225-17 - 1
Ruột xe máy ChengShin 2.25-17

Mô tả

Ruột xe máy ChengShin 2.25-17 tương đương với bánh trước 60/90-17 hoặc 60/100-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream mẫu cũ.

Ruột xe máy chengshin 225-17 - 1
Ruột xe máy ChengShin 2.25-17