Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 140/70-17 Angel City dòng cao cấp, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 140/70-17 gắn được cho bánh sau lớn cho Exciter 150, Raider Fi và Winner 150 và các dòng Moto 300cc trở xuống

Vỏ xe Pirelli 140/70-17 Angel City dòng cao cấp, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 140/70-17 gắn được cho bánh sau lớn cho Exciter 150, Raider Fi và Winner 150 và các dòng Moto 300cc trở xuống.

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 1
Vỏ Pirelli 140/70-17 Angel City

 

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 2
Pirelli 140/70-17 gắn lên Exciter 150

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 3
Vỏ xe Pirelli 140/70-17 gắn TFX

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 4
Vỏ xe Pirelli 140/70-17 gắn EX150 2019

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 140/70-17 Angel City dòng cao cấp, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 140/70-17 gắn được cho bánh sau lớn cho Exciter 150, Raider Fi và Winner 150 và các dòng Moto 300cc trở xuống.

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 1
Vỏ Pirelli 140/70-17 Angel City

 

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 2
Pirelli 140/70-17 gắn lên Exciter 150

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 3
Vỏ xe Pirelli 140/70-17 gắn TFX

Vỏ pirelli 14070-17 angel city - 4
Vỏ xe Pirelli 140/70-17 gắn EX150 2019