330.000 

Xinhan Spirit Beast hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, với mặt trước là xinhan, mặt sau là demi xanh với ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam
Xinhan Spirit Beast có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan Spirit Beast L4 hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông.
Xinhan Spirit Beast L4 có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan spirit beast l4 chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast

Xinhan spirit beast l4 chính hãng - 2
Xinhan Spirit Beast gắn lên xe NVX

Mô tả

Xinhan Spirit Beast L4 hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông.
Xinhan Spirit Beast L4 có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan spirit beast l4 chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast

Xinhan spirit beast l4 chính hãng - 2
Xinhan Spirit Beast gắn lên xe NVX