Chai vệ sinh sên Liqui Moly Schnell Reiniger

– Chai vệ sinh sên Liqui Moly Schnell Reiniger dùng cho sên không phốt
– Sản phẩm hỗ trợ dành cho xe số đi sên trần
– Dung tích 500 ml