Liqui Moly 4T Additive Shooter – Carbon Cleaner

– 4T Additive Shooter là dung dịch vệ sinh buồng đốt Liqui Moly Cacbon Cleaner
– Sản phẩm hỗ trợ của Liqui Moly.
– Dung tích 80 ml