80.000 

Dè sau Sonic dành cho Honda Winner 150, với nhựa được thiết kế khá chắc, bền, giúp xe cho đỡ văng bùn khi di chuyển trong trời mưa, rất thích hợp khi đi tour.
Dè sau Sonic dành riêng cho xe Honda Winner 150.

Dè sau kiểu Sonic dành cho Honda Winner 150, với nhựa được thiết kế khá chắc, bền, giúp xe cho đỡ văng bùn khi di chuyển trong trời mưa, rất thích hợp khi đi tour.

Dè sau Sonic dành riêng cho xe Honda Winner 150.
 

Dè sau sonic cho honda winner 150 - 1
Dè sau Sonic gắn Honda Winner 150.

Dè sau sonic cho honda winner 150 - 2
Dè sonic gắn lên xe Honda Winner

Dè sau sonic cho honda winner 150 - 3
Dè sonic gắn lên xe EX150
 

Mô tả

Dè sau kiểu Sonic dành cho Honda Winner 150, với nhựa được thiết kế khá chắc, bền, giúp xe cho đỡ văng bùn khi di chuyển trong trời mưa, rất thích hợp khi đi tour.

Dè sau Sonic dành riêng cho xe Honda Winner 150.
 

Dè sau sonic cho honda winner 150 - 1
Dè sau Sonic gắn Honda Winner 150.

Dè sau sonic cho honda winner 150 - 2
Dè sonic gắn lên xe Honda Winner

Dè sau sonic cho honda winner 150 - 3
Dè sonic gắn lên xe EX150