220.000 

Dĩa Hodaka chính hãng dành cho Yamaha Exciter 150, độ bền của Hodaka rất tuyệt vời và đã được nhiều khách hàng kiểm chứng.
Dĩa Hodaka được sản xuất tại Malaysia.

Dĩa Hodaka chính hãng dành cho Yamaha Exciter 150, độ bền của Hodaka rất tuyệt vời và đã được nhiều khách hàng kiểm chứng.
Dĩa Hodaka cho Exciter 150 được sản xuất tại Malaysia.

Dĩa hodaka cho yamaha exciter 150 - 1
Dĩa Hodaka dành cho Exciter 150

Dĩa hodaka cho yamaha exciter 150 - 2

Dĩa hodaka cho yamaha exciter 150 - 3
Dĩa Hodaka dành cho Exciter 150

Mô tả

Dĩa Hodaka chính hãng dành cho Yamaha Exciter 150, độ bền của Hodaka rất tuyệt vời và đã được nhiều khách hàng kiểm chứng.
Dĩa Hodaka cho Exciter 150 được sản xuất tại Malaysia.

Dĩa hodaka cho yamaha exciter 150 - 1
Dĩa Hodaka dành cho Exciter 150

Dĩa hodaka cho yamaha exciter 150 - 2

Dĩa hodaka cho yamaha exciter 150 - 3
Dĩa Hodaka dành cho Exciter 150