360.000 

Trọn bộ nhông sên đĩa DID Thái dành cho Suzuki Axelo với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin.
Nhông sên dĩa Axelo, màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Trọn bộ nhông sên đĩa DID Thái dành cho Suzuki Axelo với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin. 
Nhông sên dĩa Axelo màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Nhông sên dĩa did vàng cho suzuki axelo - 1
Bộ nhông sên dĩa DID cho Suzuki Axelo

Nhông sên dĩa did vàng cho suzuki axelo - 2
Bộ nhông sên dĩa DID cho Suzuki Axelo

Nhông sên dĩa did vàng cho suzuki axelo - 3
Bộ nhông sên dĩa DID cho Suzuki Axelo

Mô tả

Trọn bộ nhông sên đĩa DID Thái dành cho Suzuki Axelo với độ bền cực chắc, khắc phục hoàn toàn tình trạng hay bị giãn sên của xe zin. 
Nhông sên dĩa Axelo màu vàng DID vô cùng thẩm mỹ, vừa là món hàng trang trí vừa là phục tùng thay thế chất lượng.

Nhông sên dĩa did vàng cho suzuki axelo - 1
Bộ nhông sên dĩa DID cho Suzuki Axelo

Nhông sên dĩa did vàng cho suzuki axelo - 2
Bộ nhông sên dĩa DID cho Suzuki Axelo

Nhông sên dĩa did vàng cho suzuki axelo - 3
Bộ nhông sên dĩa DID cho Suzuki Axelo