Liên hệ

Sên TFX có phốt cao su chính hãng Yamaha dành cho các bạn muốn đi phong cách zin màu đen, chất lượng đã được nhiều người tin dùng, khá bền, êm với phốt cao su.
Sên phốt TFX được chính hãng DID sản xuất, là loại sên 9ly có phốt cao su mang mã DID 428 VIX.
Sên phốt cao su TFX chính hãng Yamaha gắn được tất cả loại xe số đặc biệt xe sên trần như Exciter, Winner, Sonic, Satria…

Sên TFX có phốt cao su chính hãng Yamaha dành cho các bạn muốn đi phong cách zin màu đen, chất lượng đã được nhiều người tin dùng, khá bền, êm với phốt cao su.
Sên phốt TFX được chính hãng DID sản xuất, là loại sên 9ly có phốt cao su mang mã sên DID 428 VIX.
Sên phốt cao su TFX chính hãng Yamaha gắn được tất cả loại xe số đặc biệt xe sên trần như Exciter, Winner, Sonic, Satria…

Sên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 1
Sên TFX DID 428 VIX chính hãng YamahaSên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 2

Sên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 3

Sên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 4
Sên TFX DID 428 VIX chính hãng Yamaha

Mô tả

Sên TFX có phốt cao su chính hãng Yamaha dành cho các bạn muốn đi phong cách zin màu đen, chất lượng đã được nhiều người tin dùng, khá bền, êm với phốt cao su.
Sên phốt TFX được chính hãng DID sản xuất, là loại sên 9ly có phốt cao su mang mã sên DID 428 VIX.
Sên phốt cao su TFX chính hãng Yamaha gắn được tất cả loại xe số đặc biệt xe sên trần như Exciter, Winner, Sonic, Satria…

Sên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 1
Sên TFX DID 428 VIX chính hãng YamahaSên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 2

Sên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 3

Sên tfx có phốt cao su chính hãng did 428 vix - 4
Sên TFX DID 428 VIX chính hãng Yamaha