300.000 

Đĩa sau dành cho Honda Winner 150 thiết kế bông khá ấn tượng, gắn vào nhìn rất đẹp nhé anh em. Chất lượng khá ổn so với đĩa zin. Vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món hàng trang trí khá đẹp.
Đĩa sau kiểu bông gắn vừa Honda Winner 150, Winner X.

Đĩa sau dành cho Honda Winner 150 thiết kế bông khá ấn tượng, gắn vào nhìn rất đẹp nhé anh em. Chất lượng khá ổn so với đĩa zin. Vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món hàng trang trí khá đẹp.
Đĩa sau kiểu bông gắn vừa Honda Winner 150.

Đĩa sau kiểu bông cho winner - 1
Dĩa sau kiểu bông dành cho Honda Winner

Mô tả

Đĩa sau dành cho Honda Winner 150 thiết kế bông khá ấn tượng, gắn vào nhìn rất đẹp nhé anh em. Chất lượng khá ổn so với đĩa zin. Vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món hàng trang trí khá đẹp.
Đĩa sau kiểu bông gắn vừa Honda Winner 150.

Đĩa sau kiểu bông cho winner - 1
Dĩa sau kiểu bông dành cho Honda Winner