Gù xéo Rizoma

Gù tay lái gọn nhẹ, thẩm mỹ cao, sản phẩm được rất nhiều biker ưa chuộng.
Gắn được cho nhiều loại xe.