Liên hệ

Bao tay Progrip 724hàng chính hãng, thiết kế Progrip lúc nào cũng đậm chất Biker, gai bao tay có nhiều chi tiết được làm rất tinh tế, chống trơn trượt cực tốt nhất là cho các bạn có mồ hôi tay nhiều.
Bao tay Progrip 724 hàng chính hãng made in Italy.
Bao tay Progrip 724 gắn được tất cả các loại xe.

Bao tay Progrip 724 hàng chính hãng, thiết kế Progrip lúc nào cũng đậm chất Biker, gai bao tay có nhiều chi tiết  được làm rất tinh tế, chống trơn trượt cực tốt nhất là cho các bạn có mồ hôi tay nhiều.
Bao tay Progrip 724 hàng chính hãng made in Italy.
Bao tay Progrip 724 gắn được tất cả các loại xe.

Bao tay progrip 724 chính hãng - 1
Bao tay Progrip 724 chính hãng

Bao tay progrip 724 chính hãng - 2
bao tay progrip 724 có nhiều màu cho khách lựa chọn.

Mô tả

Bao tay Progrip 724 hàng chính hãng, thiết kế Progrip lúc nào cũng đậm chất Biker, gai bao tay có nhiều chi tiết  được làm rất tinh tế, chống trơn trượt cực tốt nhất là cho các bạn có mồ hôi tay nhiều.
Bao tay Progrip 724 hàng chính hãng made in Italy.
Bao tay Progrip 724 gắn được tất cả các loại xe.

Bao tay progrip 724 chính hãng - 1
Bao tay Progrip 724 chính hãng

Bao tay progrip 724 chính hãng - 2
bao tay progrip 724 có nhiều màu cho khách lựa chọn.