Liên hệ

Lọc gió Sum Racing (chính hãng) dành cho Vario,Click, AB – đây là lọc gió vĩnh viễn khi bám bẩn có thể vệ sinh rồi sử dụng lại, giúp lấy gió tốt hơn, tăng mã lực so với lọc zin, lọc sạch 99% bụi bẩn khi gió hút vào pô air.
Lọc gió Sum Racing gắn vừa cho Click, Vario, Air Blade mà không phải chế.

Lọc gió Sum Racing (chính hãng) dành cho Vario,Click, AB – đây là lọc gió vĩnh viễn khi bám bẩn có thể vệ sinh rồi sử dụng lại, giúp lấy gió tốt hơn, tăng mã lực so với lọc zin, lọc sạch 99% bụi bẩn khi gió hút vào pô air.
Lọc gió Sum Racing gắn vừa cho Click, Vario, Air Blade mà không phải chế.

Lọc gió sum racing chính hãng cho vario click ab - 1
Lọc gió Sum Racing chính hãng dành cho Vario/Click, AB

Lọc gió sum racing chính hãng cho vario click ab - 2
Lọc gió Sum Racing trở nên khá độc khi kết hợp cùng ốp pô air trong suốt.

Mô tả

Lọc gió Sum Racing (chính hãng) dành cho Vario,Click, AB – đây là lọc gió vĩnh viễn khi bám bẩn có thể vệ sinh rồi sử dụng lại, giúp lấy gió tốt hơn, tăng mã lực so với lọc zin, lọc sạch 99% bụi bẩn khi gió hút vào pô air.
Lọc gió Sum Racing gắn vừa cho Click, Vario, Air Blade mà không phải chế.

Lọc gió sum racing chính hãng cho vario click ab - 1
Lọc gió Sum Racing chính hãng dành cho Vario/Click, AB

Lọc gió sum racing chính hãng cho vario click ab - 2
Lọc gió Sum Racing trở nên khá độc khi kết hợp cùng ốp pô air trong suốt.