488.000 

Vỏ xe Pirelli 90/90-14 Diablo Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 90/90-14 gắn được cho bánh sau xe Air Blade, Click, Vision, Vario….

Vỏ xe Pirelli 90/90-14 Diablo Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 90/90-14  gắn được cho bánh sau xe Air Blade, Click, Vision, Vario….

 

Vỏ pirelli 9090-14 diablo scooter - 1
Pirelli 90/90-14 Diablo Scooter.

Vỏ pirelli 9090-14 diablo scooter - 2
Vỏ Pirelli 90/90-14 lên xe Click

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 90/90-14 Diablo Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 90/90-14  gắn được cho bánh sau xe Air Blade, Click, Vision, Vario….

 

Vỏ pirelli 9090-14 diablo scooter - 1
Pirelli 90/90-14 Diablo Scooter.

Vỏ pirelli 9090-14 diablo scooter - 2
Vỏ Pirelli 90/90-14 lên xe Click