1.715.000 

Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport, thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao, đặc biệt gai mới Diablo Rosso Sport thiết kế các rãnh thoát nước kiểu Flash nhìn rất đẹp, đậm chất thể thao.
Vỏ Pirelli Diablo Rosso Sport được nhắc đến với độ bền và cao su cao cấp, giúp xe bám đường cực tốt, an toàn khi vào cua, thoát nước cực tốt khi đi mưa.
Vỏ Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport gắn được các loại xe Moto 300-500cc như: CBR250, CBR500, R3, R25, MT03. Z300, Ninja 300-400…

Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport, thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao, đặc biệt gai mới Diablo Rosso Sport thiết kế các rãnh thoát nước kiểu Flash nhìn rất đẹp, đậm chất thể thao.
Vỏ Pirelli Diablo Rosso Sport được nhắc đến với độ bền và cao su cao cấp, giúp xe bám đường cực tốt, an toàn khi vào cua, thoát nước cực tốt khi đi mưa.
Vỏ Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport gắn được các loại xe Moto 300-500cc như: CBR250, CBR500, R3, R25, MT03. Z300, Ninja 300-400…

Vỏ pirelli 15060-17 diablo rosso sport - 1
Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport
Vỏ pirelli 15060-17 diablo rosso sport - 2
Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport gắn lên Yamaha R3

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport, thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao, đặc biệt gai mới Diablo Rosso Sport thiết kế các rãnh thoát nước kiểu Flash nhìn rất đẹp, đậm chất thể thao.
Vỏ Pirelli Diablo Rosso Sport được nhắc đến với độ bền và cao su cao cấp, giúp xe bám đường cực tốt, an toàn khi vào cua, thoát nước cực tốt khi đi mưa.
Vỏ Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport gắn được các loại xe Moto 300-500cc như: CBR250, CBR500, R3, R25, MT03. Z300, Ninja 300-400…

Vỏ pirelli 15060-17 diablo rosso sport - 1
Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport
Vỏ pirelli 15060-17 diablo rosso sport - 2
Vỏ xe Pirelli 150/60-17 Diablo Rosso Sport gắn lên Yamaha R3